فروش رنگ ساختمانی، ترافیکی و صنعتی از کارخانه

1,000,000 تومان

توضیحات

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮﻣﻦ ﺷﯿﻤﯽ ﻓﺎم (رﻧﮓ ﺟﻤﯿﻞ) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع رﻧﮓ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺟﺪوﻟﯽ، اﭘﻮﮐﺴﯽ

برای خرید عمده و جزئی رنگ ساختمانی ، رنگ ترافیکی و رتگ صنعتی می توانید به وبسایت رنگ جمیل

مراجعه کنید یا با شماره های زیر تماس بگیرید.

021٩١۰١٣٧٥٢

 

021٢٢۰٩٣۰٤٣

 

۰٩٣٦١٤٨٨٤٧۰

 

تهران-خیابان آزادی -روبه رو استاد معین پلاک ٥٣٥ -طبقه٣-واحد-٣

 

 

 

 

نوشتن یک دیدگاه
نکات ایمنی برای معامله مطمئن
  1. از یک مکان امن برای ملاقات با فروشنده استفاده کنید!
  2. قبل از احراز هویت مبلغی پرداخت نکنید!
  3. مراقب پیشنهادات غیر واقعی باشید!
تماس با صاحب آگهی
بالا