تعرفه

بسته ها

برای نمایش طولانی مدت محصول خود و بیشتر دیده شدن آن
یکی از بسته های زیر را تهیه کنید
با تهیه هر بسته یک آگهی رایگان نیز به حساب کاربری شما لحاظ خواهد شد

تمدید و بالابردن

7,000 تومان
 • آگهی ها: 1
 • آگهی های نردبان: 1
 • تعداد تصاویر : 5
 • آدرس ویدیو : خیر
 • برچسب های مجاز : بله
 • دسته بندی‌ها : همه
افزودن به سبد خرید

نمایش به مدت 120 روز

19,000 تومان30,000 تومان
حراج
 • آگهی ها: 1
 • تعداد تصاویر : 5
 • آدرس ویدیو : خیر
 • برچسب های مجاز : بله
 • دسته بندی‌ها : همه
افزودن به سبد خرید

نمایش به مدت 180 روز

25,000 تومان45,000 تومان
حراج
 • آگهی ها: 1
 • تعداد تصاویر : 5
 • آدرس ویدیو : خیر
 • برچسب های مجاز : بله
 • دسته بندی‌ها : همه
افزودن به سبد خرید

نمایش به مدت 250 روز

45,000 تومان80,000 تومان
حراج
 • آگهی ها: 1
 • تعداد تصاویر : 5
 • آدرس ویدیو : خیر
 • برچسب های مجاز : بله
 • دسته بندی‌ها : همه
افزودن به سبد خرید

نمایش به مدت 360 روز

75,000 تومان110,000 تومان
حراج
 • آگهی ها: 1
 • تعداد تصاویر : 5
 • آدرس ویدیو : خیر
 • برچسب های مجاز : بله
 • دسته بندی‌ها : همه
افزودن به سبد خرید
بالا